Liceum Ogólnokształcące

Cele
Celem szkoły jest wszechstronne na wysokim poziomie przygotowanie młodych ludzi do godnego, twórczego i odpowiedzialnego życia, do kontynuowania nauki na studiach wyższych lub w szkołach policealnych oraz wdrożenie ich do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności. Zgodnie z przesłaniem założyciela, oferta szkoły skierowana jest przede wszystkim do młodzieży pochodzącej ze środowisk ubogich.

Charakterystyka
Realizację postawionego celu opieramy o uniwersalne wartości zawarte w Biblii i tradycji Kościoła katolickiego, troszcząc się o harmonijny rozwój duchowy, intelektualny, fizyczny, społeczny i emocjonalny wychowanków. Priorytetem działań podejmowanych przez szkołę jest troska o ucznia, rozwój jego zainteresowań i pasji. Wyrazem tych działań są różnorakie inicjatywy podejmowane przez grono pedagogiczne m. in. obozy językowe, dni edukacyjno – integracyjne, wymiany zagraniczne, akcje charytatywne, projekty i warsztaty naukowe, konkursy i turnieje oraz różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań. Wysokie wyniki osiągane przez młodzież na maturze cieszą i są powodem do dumy dla uczących w szkole nauczycieli oraz owocują różnego rodzaju nagrodami i stypendiami przyznawanymi absolwentom (m.in.MEN czy Prezesa Rady Ministrów). Wyrazem uznania dla pracy wykonywanej w Liceum jest niesłabnące zainteresowanie naszą szkołą wśród młodzieży kończącej gimnazjum oraz wysokie miejsce w różnego rodzaju rankingach szkół ponadgimnazjalnych.

Kadra pedagogiczna
W Liceum pracuje wykwalifikowana świecka kadra nauczycieli i wychowawców internatu. Uczniowie objęci są opieką duszpasterzy, pedagoga szkolnego, psychologa, lekarza i pielęgniarki. W szkole funkcjonuje Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców.

Historia Szkoły
Liceum Ogólnokształcące w Centrum Edukacyjnym "Radosna Nowina 2000" w Piekarach rozpoczęło działalność edukacyjną we wrześniu 2002 roku jako kontynuacja idei pracy z młodzieżą zainicjowana w XIX w. przez Kazimierza Siemaszkę, księdza ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego à Paulo. Ks. Siemaszko przeszedł do historii Krakowa jako roztropny organizator wychowania oraz kształcenia dzieci i młodzieży z najuboższych rodzin. W 1882 roku założył w Krakowie przy ul. Długiej 42 dom dla biednych, osieroconych chłopców. Było to miejsce całodobowego schronienia oraz szkoła podstawowa. Praca księdza na rzecz dzieci została doceniona przez władze i mieszkańców Krakowa. Pomimo przedwczesnej śmierci ks. Siemaszki, jego idea przetrwała i rozwinęła się. W latach trzydziestych XX wieku istniały trzy oddziały w których kształciło się prawie 500 chłopców: w Czernej, w Krakowie przy ul. Długiej 42 i przy ul. Prądnickiej 35. Działalność została zdelegalizowana przez władze komunistyczne w 1954 roku.

Dzieło ks. Siemaszki odrodziło się po przemianach politycznych w naszym kraju w 1989 roku. Dzięki zabiegom ks. Bronisława Sieńczaka i jego współpracowników, w 1991 roku powstała Fundacja Zakład Wychowawczy im. ks. Siemaszki, która podjęła działania edukacyjne zgodnie z duchowym przesłaniem Założyciela. W 1998 roku Fundacja podjęła budowę Centrum Edukacyjnego „Radosna Nowina 2000” w Piekarach, aby w ten sposób uczcić dwutysięczną rocznicę narodzin Chrystusa      oraz 350 lat działalności Księży Misjonarzy w Polsce. Dzięki finansowemu wsparciu Pani Józefiny Gebert, fundatorki o wielkim szczodrobliwym sercu pochodzącej ze Szwajcarii, powstał obecny kompleks zabudowań Centrum. Poza budynkiem Liceum znajdziemy tu również halę sportową, basen, budynki internatu, zespół zewnętrznych boisk sportowych, budynek administracji oraz kościół p.w. Narodzenia Pańskiego.

Oferta edukacyjna LO

W roku szkolnym 2017/2018 mamy zamiar otworzyć pięć klas według nowej podstawy programowej. Są to nowe propozycje, które stworzą uczniom nowe możliwości przy wyborze odpowiedniego kierunku studiów.

Propozycje klas przedstawia poniższa tabela:

Klasa

Przedmioty rozszerzone

Języki

Przedmioty uzupełniające

 

1a

·      język polski

·      historia

·      j. angielski

·      j. niemiecki lub francuski do wyboru

I język – angielski

II język – niemiecki lub francuski do wyboru

·      przyroda

·      elementy łaciny klasycznej

Dobór przedmiotów ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na prestiżowych kierunkach humanistycznych: dziennikarstwo, polonistyka, politologia, historia, socjologia, neofilologie, lingwistyka

 

 

1b

·      biologia

·      chemia

·      język angielski
możliwość wyboru poziomu matematyki (podstawowy lub rozszerzony)

I język – angielski

II język – niemiecki lub francuski do wyboru

·      Historia i Społeczeństwo

·      elementy łaciny medycznej

 

Dobór przedmiotów ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na kierunku lekarskim, na stomatologii,  farmacji, fizjoterapii, ratownictwie, pedagogice, psychologii, resocjalizacji, dietetyce, analityce medycznej, biotechnologii, weterynarii, biologii, chemii oraz na różnych kierunkach uczelni technicznych np. geodezji, geologii

 

1c

·      matematyka

·      *fizyka lub chemia

·      język angielski

I język – angielski
II język –. niemiecki lub francuski do wyboru

·      Historia i Społeczeństwo

·      Odnawialne źródła energii

Dobór przedmiotów ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na uczelniach technicznych. Jeśli marzysz o studiowaniu matematyki, budownictwa, automatyki, robotyki, transportu lądowego lub morskiego, astronomii,… to właśnie ta klasa jest odpowiednia.

* W przypadku zbyt małej liczby  uczniów wybierających któryś z tych przedmiotów, Dyrekcja Szkoły zastrzega sobie możliwość  realizacji tylko tego przedmiotu w zakresie rozszerzonym, który został wybrany przez zdecydowaną większość kandydatów.

 

 

1d

·         matematyka

·         geografia

·         język angielski

·         j. niemiecki lub francuski do wyboru

I język – angielski

II język –niemiecki lub francuski do wyboru.

·      Zarządzanie w turystyce

·       Historia
i społeczeństwo

Dobór przedmiotów ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na kierunkach neofilologicznych, kierunkach związanych z turystyką , historii, socjologii, geografii, europeistyce, lingwistyce.

 

1e

·      historia

·      WOS
język angielski

·      możliwość wyboru poziomu matematyki (podstawowy lub rozszerzony)

I język – angielski

II język – niemiecki lub francuski do wyboru

·      przyroda

·      elementy łaciny klasycznej

Dobór przedmiotów ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na prestiżowych kierunkach humanistycznych: prawo i administracja, politologia, europeistyka, stosunki międzynarodowe, ale również na kierunkach, na których wymagana jest matematyka. Jest to  bardzo ciekawe zestawienie przedmiotów dla osób o niesprecyzowanych do końca zainteresowaniach.  Dobór przedmiotów pozwala określić swoje zainteresowania dopiero w trakcie nauki w liceum.

 

Nauka języków obcych:

  • Nauka języków obcych odbywa się z podziałem na grupy pod względem zaawansowania.
  • Uwaga! Dyrekcja Liceum zastrzega sobie prawo do zmiany języka obcego w zależności od wyników rekrutacji.

Prowadzone są również zajęcia z języka polskiego jako obcego (dla uczniów z zagranicy).

sekretariat@lo.fund.pl
sekretariat@liceum.fund.pl
www.liceum.radosnanowina.pl